ตัวอย่างสัญญา
ตัวอย่างสัญญา
เอกสารเผยแพร่-ดาวน์โหลด - ตัวอย่างสัญญา
001-แบบสัญญาซื้อขาย
002-แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง  (แก้ไข 16 กรกฎาคม 2557)
003-สัญญาจ้างทำความสะอาด 
004-สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร 
005-สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
006-สัญญาจ้าง (จ้างทำของ) 
007-สัญญาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 
008-สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 
009-สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
011-สัญญาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 
012-สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
013-สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 
014-สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
015-สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
016-สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน 
017-สัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร 
018-สัญญาเช่าเครื่องจักรกล (แก้ไข 6 กุมภาพันธ์ 2558)
019-สัญญาเช่าอาคารที่ทำการ 
020-สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 
021-สัญญาจ้างดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้า 
022-สัญญาให้ใช้บริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสุ่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
023-ข้อตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง 
024-สัญญาเช่ารถยนต์ 
 


ลิขสิทธิ์ © 2017 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย